Hranice v srdci čeština slovenština
Projekt TS Ostrava a RTVS Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Společně bez hranic.

Epizody

Projekt Hranice v srdci

Česko-slovenská hranice je unikátním fenoménem v několika rovinách - kulturní, národopisné a folklórní, přírodní a také gastronomické. Všechny tyto kontexty svébytného prostoru hraničního území, které se vyznačuje jedinečností kulturního a přírodního dědictví, mapuje webová stránka a na ní umístěné díly pořadu Hranice v srdci.

Česko-slovenské pohraničí nabízí, díky unikátní historii i pestré současnosti, zajímavé možnosti pro audiovizuální projekty, které by tuto oblast smysluplně objevovaly a představovaly. Je to vůbec poprvé, kdy se veřejnoprávní televizní stanice z České a Slovenské republiky spojují k vytvoření série dokumentů reflektujících česko-slovenskou hranici, a to po celé její délce. Příhraniční prostor, tvořený na české i slovenské straně třemi sousedícími kraji se společnou, 252 km dlouhou hranicí a více než 4 812 000 obyvateli, tvoří obrovskou zásobárnu témat a možností pro zpracování v audiovizuálním díle.

Projekt Hranice v srdci je realizován v rámci operačního programu INTERREG V – A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osa 2 Kvalitní životní prostředí, specifický cíl 2.1. Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

V rámci projektu spolupracují dvě veřejnoprávní média - Česká televize, Televizní studio Ostrava a Rozhlas a televízia Slovenska - která vytvořila realizační tým sestavený z odborníků České televize a RTVS. Společný česko-slovenský tým připravil 16 dílný seriál pořadů, které jsou věnovány zajímavostem česko-slovenského pohraničí, a to po celé jeho délce. Mediální produkt je podpořen technologickým řešením, které umožňuje sledování pořadů na mobilních zařízeních. Propojením televizního, internetového a mobilního světa získává projekt maximální dosah a výstupy je možno sledovat nejen v rámci podporovaného území, ale také v rámci obou zemí a, díky internetovému propojení, takřka na celém světě.

Při tvorbě pořadů autoři spolupracovali s týmem renomovaných poradců, sestávajícího z expertů z různých institucí po obou stranách hranice.  Autoři filmů dbali při výběru témat především  na tři klíčové priority - geografickou vyváženost, silný příběh a žánrovou pestrost. Výsledkem  je cestopis, který nabízí obrazovou zajímavost, tematickou pestrost i napětí při objevování neznámého.

Projekt Hranice v srdci je propracovaným souborem produktů, které jsou svým dramaturgickým pojetím unikátní. Ještě nikdy se dokumentaristé nevěnovali oblasti česko-slovenských vztahů s takovým zaujetím a otevřeností. Vzájemné ovlivňování a prostupování kulturní vlivů a prostředí dává vzniknout svébytné kultuře příhraničí, která výrazně ovlivňuje životy lidí s hranicí spojených . Projekt, který tento prostor představuje, je svým rozsahem a dosahem zcela ojedinělý.