Hranice v srdci čeština slovenština
Projekt TS Ostrava a RTVS Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Společně bez hranic.

Epizody

Hranice v srdci

Česko-slovenské pohraničí nabízí díky unikátní historii i pestré současnosti zajímavé možnosti pro audiovizuální projekty, jež by tuto oblast smysluplně objevovaly a představovaly. Důležitý je přitom akcent nejen na prvoplánovou atraktivitu ale také na souvislosti, které tyto regiony na obou stranách dnes zcela volně prostupné hranice ukrývají.

Projekt Hranice v srdci vznikal v roce 2018, kdy si oba národy připomínaly stoleté výročí vzniku společného státu a zároveň čtvrtstoletí samostatné existence obou národů na mapě evropské mapě.

Klíčovým novinářským přístupem bývá hledání odlišností. Je ovšem pozoruhodné, poučné a především mimořádně zajímavé se pokoušet hledat motivy, které lidi spojují, motivují a hlavně naplňují. Pětadvacet let po rozdělení Československa, tedy národů, které k sobě měly historicky, jazykově, kulturně i mentálně blízko, vznikají úplně nové vazby, komunity, projekty.  Česko-slovenské pohraničí je přesně tím místem, kde lze příběhy prolínání vztahů najít a sledovat.

Projekt Hranice v srdci nabízí ucelenou sondu do života lidí, kteří žijí v oblastech souvisejících s česko-slovenskou hranicí. Dokumentární cyklus bude divácky atraktivní a zároveň pestrý, silný a objevný.

Pozitivní cestopis objevuje výjimečná místa a přestavuje je v současných i historických souvislostech. Projekt Hranice v srdci je výjimečný mimo jiné i tím, že dynamická proměna mnoho let prakticky stagnujícího prostředí je na obrazovce viditelná v reálných souvislostech. To je velmi zajímavé a mimořádně poučně i motivující. Dokumentární cyklus má půdorys tradičního cestopisu se vším, dobrým, co v sobě tento formát ukrývá. Tedy obrazovou zajímavost, tematickou pestrost i napětí při objevování neznámého.

Ambicí autorů bylo hledat takové oblasti na obou stranách hranice, které je možné logicky propojit. Cestopis je tak nejen objevnou podívanou, ale může také sloužit jako návod či inspirace pro výlety a cesty za poznáním. V oblasti kolem hranice totiž stále platí léty kódovaná klišé, která výletníky svazují a jen málo je lákají do země sousedů.  Změnit pohled na tyto zažité stereotypy bylo pro dokumentaristy velkou výzvou.

Každý dokument je strukturován tak, že společný filmařský tým zapíchnul pomyslné kružítko do jednoho bodu na hranici a opsal kruh, který vymezil prostředí, jež chtěli zmapovat. Klíčem pro vytyčení oblasti bylo dostatek zajímavostí a lákadel.

Klíčovým východiskem byly kromě zajímavých a atraktivních lokací také příběhy spojené s lidmi, kteří v oblasti hranice žijí. S lidmi, kteří jsou výjimečnými osobnosti a kteří nějakým způsobem určují dění, atmosféru a náladu v dané oblasti. Jedná se o lidi, kteří posouvají kvalitu života v daném regionu dopředu.

V rámci projektu Hranice v srdci vznikne celkem šestnáct epizod v českých i slovenských verzích.