Hranice v srdci čeština slovenčina
Projekt TS Ostrava a RTVS Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spoločne bez hraníc.

Epizódy

Hranica v srdci

Československé pohraničie ponúka vďaka unikátnej histórii aj pestré súčasnosti zaujímavé možnosti pre audiovizuálne projekty, ktoré by túto oblasť zmysluplne objavovali a predstavovali. Dôležitý je pritom akcent nielen na prvoplánovú atraktivitu, ale aj na súvislosti, ktoré tieto regióny na oboch stranách dnes celkom voľne priepustné hranice ukrývajú.

Projekt Hranica v srdci vznikal v roku 2018, kedy si oba národy pripomínali sté výročie vzniku spoločného štátu a zároveň štvrťstoročie samostatnej existencie oboch národov na európskej mape.

Kľúčovým novinárskym prístupom býva hľadanie odlišností. Je však pozoruhodné, poučné a predovšetkým mimoriadne zaujímavé sa pokúšať hľadať motívy, ktoré ľudí spájajú, motivujú a hlavne napĺňajú. Dvadsaťpäť rokov po rozdelenia Československa, teda národov, ktoré k sebe mali historicky, jazykovo, kultúrne i mentálne blízko, vznikajú úplne nové väzby, komunity, projekty. Československé pohraničia je presne tým miestom, kde možno príbehy prelínanie vzťahov nájsť a sledovať.

Projekt Hranica v srdci ponúka ucelenú sondu do života ľudí, ktorí žijú v oblastiach súvisiacich s česko-slovenskou hranicou. Dokumentárny cyklus bude divácky atraktívny a zároveň pestrý, silný a objavný.

Pozitívny cestopis objavuje výnimočná miesta a prestavuje je v súčasných i historických súvislostiach. Projekt Hranice v srdci je výnimočný okrem iného aj tým, že dynamická premena mnoho rokov prakticky stagnujúceho prostredie je na obrazovke viditeľná v reálnych súvislostiach. To je veľmi zaujímavé a mimoriadne poučne aj motivujúce. Dokumentárny cyklus má pôdorys tradičného cestopisu so všetkým, dobrým, čo v sebe tento formát ukrýva. Teda obrazovú zaujímavosť, tematickú pestrosť i napätia pri objavovaní neznámeho.

Ambíciou autorov bolo hľadať také oblasti na oboch stranách hranice, ktoré je možné logicky prepojiť. Cestopis je tak nielen objavnú podívanou, ale môže tiež slúžiť ako návod alebo inšpirácia pre výlety a cesty za poznaním. V oblasti okolo hranice totiž stále platí letami kódované klišé, ktoré výletníkov zväzujú a len málo je lákajú do zeme susedov. Zmeniť pohľad na tieto zaužívané stereotypy bolo pre dokumentaristu veľkou výzvou.

Každý dokument je štruktúrovaný tak, že spoločný filmársky tým zapichol pomyselnej kružidlo do jedného bodu na hranici a opísal kruh, ktorý vymedzil prostredie, ktoré chceli zmapovať. Kľúčom pre vytýčenie oblasti bol dostatok zaujímavostí a lákadiel.

Kľúčovým východiskom boli okrem zaujímavých a atraktívnych miest tiež príbehy spojené s ľuďmi, ktorí v oblasti hranice žijú. S ľuďmi, ktorí sú výnimočnými osobnosťami a ktorí nejakým spôsobom určujú dianie, atmosféru a náladu v danej oblasti. Ide o ľudí, ktorí posúvajú kvalitu života v danom regióne dopredu.

V rámci projektu Hranica v srdci vznikne celkom šestnásť epizód v českých i slovenských verziách.