Hranice v srdci čeština slovenčina
Projekt TS Ostrava a RTVS Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spoločne bez hraníc.

Epizódy

Videogaléria

Gorolské trojmezí V srdci hranice Biele samoty Strecha Beskýd Záhrady Karpát Brána do Kysúc Portášova varta Tajomné Karpaty Závršie Karpatské sady Plnou parou Vlárou U starých Slovanov Masarykovo Baťův kanál Hranica v sude Dyjský trojuholník