Hranice v srdci čeština slovenčina
Projekt TS Ostrava a RTVS Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spoločne bez hraníc.

Epizódy

U starých Slovanov

Aj tak by sme mohli nazvať mikroregión, ktorý je plný kontrastov a histórie. Nachádzajú sa tu niektoré z najstarších a najvzácnejších staroslovanských ? veľkomoravských pamiatok v strednej Európe ? Slovanské hradište v Mikulčiciach a Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Predpokladá sa, že mikulčické a kopčanské pamiatky sú datované do toho istého obdobia a kedysi tvorili jeden celok.

Len pár metrov od kopčanskeho kostolíka sa nachádza stáročná lipa, ktorá v roku 2018 vyhrala súťaž - Strom Slovenska. O kostolík aj lipu sa stará Peter Kubán, miestny nadšenec histórie a amatérsky archeológ.

Slovenská dominanta – mesto Holíč je zas miestom, kde nájdete unikátny Holíčsky zámok, niekdajšie letné sídlo Márie Terézie a jej manžela.

Na moravskej strane, v Čejkovicích zas dominuje vinohradníctvo. Prvú vínnu révu sem vraj priniesli templári ešte v 16. storočí. Zostali po nich nielen krásne vinice, ale aj templárske pivnice, ktoré sa rozprestierajú pod Zámkom.

Vinárska tradícia je neodmysliteľne spätá s týmto krajom. „Já si myslím, že my tady máme takovou povahu, že my to víno k tý pravdě tak úplně nepotřebujeme. Když mě někdo štve, tak mu to řeknu a hotovo. Samozřejmě, s pohárkem to je lepší, a ještě to potom lepší ten člověk, kterýho se to týká, přijímá. Ve víně určitě pravda někde je. Ale nikdo neví, v kterým pohárku,“ hovorí Škrobákovci.

Rodina Škrobákovcov je jedna z najstarších vinárskych rodín v Čejkovicích: „Příběh našeho vinařství je současně příběhem naší rodiny. Naše rodina je už po generace pevně spjata s Čejkovicemi a s pěstováním révy vinné. Vinařství bylo vždy součástí života v Čejkovicích.“ Hoci im v čase komunizmu vinohrady znárodnili, pri víne zostali a dnes vlastnia úspešnú firmu, v ktorej pracuje celá rodina.

V chotári obce Kátov sa nachádza Náučný chodník Kátovské mŕtve ramená. Vedie okolo Kátovského ramena, záhradkárskej osady Baráky, až k rieke Morave, ktorá tvorí prirodzenú hranicu s Českou republikou. Jeho dĺžka je približne 6 km a jeho terén je nenáročný, vhodný na prechádzky v každom ročnom období a pre všetky vekové kategórie. Najlepšími sprievodcami týmto územím sú členovia turistického klubu v Holíči.

Aktívny dôchodca Rudolf Roučka sa presťahoval do Holíča kvôli manželke, a zžil sa s miestnou kultúrou. Jeho celoživotným koníčkom je atletika a trénerstvo, ktorým sa venuje dodnes. Je pamätníkom starých čias, kedy na hranici vyrástla colnica. Zároveň je spoluzakladateľom bežeckých pretekov, ktoré sa konajú v Holíči.

Celá fotogaléria