Hranice v srdci čeština slovenčina
Projekt TS Ostrava a RTVS Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spoločne bez hraníc.

Epizódy

Partneri

 

Česká televize, Televizní studio Ostrava

 

Rozhlas a televízia Slovenska