Hranice v srdci čeština slovenčina
Projekt TS Ostrava a RTVS Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spoločne bez hraníc.

Epizódy

Závršie

V tejto krajine na česko-slovenskom pomedzí sa stretávajú hranice štyroch chránených krajinných oblastí. Sú to Javorníky, na ktoré z moravskej strany nadväzujú Bílé Karpaty. Na Slovensku potom vrcholky a doliny Kysúc, prechádzajúca do Bielych Karpát. Na česko-slovenskom pomedzí nie je zrejme iné miesto s tak romantickou dominantou, akou je skala červenkastá nad dedinou Červený Kameň. Je to krajina bukových lesov, krajina lúk a pasienkov, prírodných atrakcií a vidieckej architektúry.

Rodákom z Návojné na moravskej strane je historik a znalec krajiny Aleš Naňák. Od detstva sa tu túla územím a spoznáva prírodu aj miestnych ľudí.

"Ty tri dedinky, teda Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota, tvoria spoločne oblasť, ktorú nazývame Závrší," rozpráva Aleš Naňák na lúke nad Návojnou. "Nech pôjde od moravskej strany, od Valašských Klobúkov a Brumova, alebo z tej strany slovenskej, tak je to sem k nám vždy cez vrchy. Tak preto Závší. "

Táto krajina na pomedzí je plná príbehov a tajomstiev, ktoré čakajú na svoje odhalenie. Každý kríž, každý vrch, pamätný strom by tu mohol rozprávať o udalostiach a obrazoch, ktorých bol svedkom. Priamo na hranici vymedzujúce moravskú a slovenskú stranu pomedzí žije Anna Pagáčová. Narodila sa v Červenom Kameni. Neskôr presídlila do Púchova, kde bola učiteľkou, ale do svojej rodnej dediny sa teraz opäť vrátila. Putuje po kopcoch a stráňach, kde objavuje zabudnuté príbehy. A spísala ich už do niekoľkých kníh.

"Poznám veľa piesní, ktoré oslavujú Moravu. Ale ani jedna z nich nedokáže vystihnúť ten prekrásny svet, ktorý tu pozorujem zo slovenskej hranice, "rozpráva Anna Pagáčová pred svojím domom na hranici. "Možno, že ten krásny obraz krajiny dotvoril kríž na rázcestí medzi Slovenskom a Moravou."

Dedinou, ktorú pri putovanie touto krajinou na česko-slovenskom pomedzí nemôžeme minúť, je Horná Lideč na moravskej strane. Od roku je 2012 láka Horná Lideč k návšteve svojim veľkolepým betlehemom. Figúry a krajinu betlehema vytvorilo pätnásť rezbárov z Česka a Slovenska. Je to mimoriadny projekt, ktorý má symbolizovať česko-slovenskou vzájomnosť na pozadí biblickej udalosti - narodenie Ježiša Krista. Súčasťou expozície betlehema je film natočený v krajine Horného Lidča kameramanom Martinom Žuchou.

Sediac na balvanu v masíve prírodnej dominanty menom Čertovej skaly spomína Martin Žucha na detstvo. "Čertovej skaly ma vždy fascinovali. Cestou pod ich úpätím som jazdieval najmenej raz mesačne na Slovensko, pretože môj otecko pochádza zo slovenského dediny Nová Bošáca. Takže, keď som dostal možnosť natočiť film pre betlehem v Hornej Lidči, tešil som sa, že sa do tejto krajiny môžem vracať. "

Hlboká viera v Pána Boha je v tomto kraji dôležitá. Ľudia s ju tu nosia vo svojich srdciach od nepamäti. Dokladom toho sú početné sakrálne pamiatky roztrúsené v krajine, ako je tam cirkev a obyvatelia po stáročia budovali. Kresťanská viera tiež prepája veriaci obyvateľov po oboch stranách hranice. Sú tu schovaní pod hraničným hrebeňom, oddelení hraničnými kopcami, ale vďaka viere v Boha a láske k horám sú si veľmi blízki.

Celá fotogaléria