Hranice v srdci čeština slovenčina
Projekt TS Ostrava a RTVS Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spoločne bez hraníc.

Epizódy

Závršie

V tejto krajine na česko-slovenskom pomedzí sa stretávajú hranice štyroch chránených krajinných oblastí. Sú to Javorníky, na ktoré z moravskej strany nadväzujú Bílé Karpaty. Na Slovensku potom vrcholky a doliny Kysúc, prechádzajúca do Bielych Karpát. Na česko-slovenskom pomedzí nie je zrejme iné miesto s tak romantickou dominantou, akou je skala červenkastá nad dedinou Červený Kameň. Je to krajina bukových lesov, krajina lúk a pasienkov, prírodných atrakcií a vidieckej architektúry.

Celý dokument bude dostupný po zverejnení v RTVS.