Hranice v srdci čeština slovenčina
Projekt TS Ostrava a RTVS Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spoločne bez hraníc.

Epizódy

Dyjský trojuholník

Z piatich slovenských trojhraničných bodov je tým najčarovnejším Dyjský trojuholník (za Prvej republiky nazývaný Podyjský roh). Tvorí ho sútok riek Dyje a Morava a do pádu Železnej opony v roku 1989 predstavoval začiatok prísne stráženého územia pozdĺž hraníc. Okolie pomedzia tvoria lužné lesy, jazerá a rázovité dediny a mestá na oboch stranách hranice.