Hranice v srdci čeština slovenčina
Projekt TS Ostrava a RTVS Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spoločne bez hraníc.

Epizódy

Projekt Hranica v srdci

Československé hranice sú unikátnym fenoménom v niekoľkých rovinách - kultúrne, národopisné a folklórne, prírodné a tiež gastronomické. Všetky tieto kontexty svojbytného priestoru hraničného územia, ktoré sa vyznačuje jedinečnosťou kultúrneho a prírodného dedičstva, mapuje webová stránka a na nej umiestnené diely relácie Hranice v srdci.

Československé pohraničia ponúka, vďaka unikátnej histórii aj pestré súčasnosti, zaujímavé možnosti pre audiovizuálne projekty, ktoré by túto oblasť zmysluplne objavovali a predstavovali. Je to vôbec prvýkrát, keď sa verejnoprávne televízne stanice z Českej a Slovenskej republiky spájajú k vytvoreniu série dokumentov reflektujúcich československú hranicu, a to po celej jej dĺžke. Cezhraničný priestor, tvorený na českej i slovenskej strane troma susediacimi kraji sa spoločnou, 252 km dlhou hranicou a viac ako 4 812 000 obyvateľmi, tvorí obrovskú zásobáreň tém a možností pre spracovanie v audiovizuálnom diele.

Projekt Hranica v srdci je realizovaný v rámci operačného programu INTERREG V - A Slovenská republika - Česká republika, prioritná osa 2 Kvalitné životné prostredie, špecifický cieľ 2.1. Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.

V rámci projektu spolupracujú dve verejnoprávne médiá - Slovenská televízia, Televízne štúdio Ostrava a Rozhlas a televízia Slovenska - ktorá vytvorila realizačný tým zostavený z odborníkov Českej televízie a RTVS. Spoločný československý tým pripravil 16 dielny seriál relácií, ktoré sú venované zaujímavostiam československého pohraničia, a to po celej jeho dĺžke. Mediálny produkt je podporený technologickým riešením, ktoré umožňuje sledovanie programov na mobilných zariadeniach. Prepojením televízneho, internetového a mobilného sveta získava projekt maximálny dosah a výstupy je možné sledovať nielen v rámci podporovaného územia, ale aj v rámci oboch krajín a, vďaka internetovému prepojeniu, takmer na celom svete.

Pri tvorbe relácií autori spolupracovali s tímom renomovaných poradcov, pozostávajúceho z expertov z rôznych inštitúcií po oboch stranách hranice. Autori filmov dbali pri výbere tém predovšetkým na tri kľúčové priority - geografickú vyváženosť, silný príbeh a žánrovú pestrosť. Výsledkom je cestopis, ktorý ponúka obrazovú zaujímavosť, tematickú pestrosť i napätia pri objavovaní neznámeho.

Projekt Hranica v srdci je prepracovaným súborom produktov, ktoré sú svojím dramaturgickým poňatím unikátne. Ešte nikdy sa dokumentaristi nevenovali oblasti československých vzťahov s takým zaujatím a otvorenosťou. Vzájomné ovplyvňovanie a prestupovanie kultúrne vplyvov a prostredia dáva vzniknúť svojbytnej kultúre prihraničia, ktorá výrazne ovplyvňuje životy ľudí s hranicou spojených. Projekt, ktorý tento priestor predstavuje, je svojím rozsahom a dosahom úplne ojedinelý.