Hranice v srdci čeština slovenčina
Projekt TS Ostrava a RTVS Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spoločne bez hraníc.

Epizódy

Fotogaléria

Gorolské trojmezí
zobraziť
V srdci hranice
zobraziť
Biele samoty
zobraziť
Strecha Beskýd
zobraziť
Záhrady Karpát
zobraziť
Brána do Kysúc
zobraziť
Portášova varta
zobraziť
Tajomné Karpaty
zobraziť
Závršie
zobraziť
Karpatské sady
zobraziť
Plnou parou Vlárou
zobraziť
U starých Slovanov
zobraziť
Masarykovo
zobraziť
Baťův kanál
zobraziť
Hranica v sude
zobraziť
Dyjský trojuholník
zobraziť