Hranice v srdci čeština slovenčina
Projekt TS Ostrava a RTVS Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spoločne bez hraníc.

Epizódy

Hranica v sude

Hovorí sa, že vo víne je pravda... Niečo na tom bude, keď si toto ľudové úslovie osvojili všetky krajiny, ktoré pestujú vinič a milujú víno. Medzi nimi Slovensko i Česko. Tak tomu je i v partnerských mestách na československom pomedzí - v Skalici a Strážnici. Vinohradnícka tradícia na tomto českom i slovenskom území Pomoravia siaha hlboko do histórie až k samotným Rimanom, ktorí si vinič so sebou priniesli počas svojich výprav spolu s oskorušou.

Práve tento dlhoveký strom je stromom Slovácka. Dodnes ho nájdeme len v tejto pohraničnej lokalite na oboch stranách hranice, a aj to vzácne... O návrat oskoruší do krajiny a povedomia ľudí sa v Čechách snaží zakladateľ oskorušovej tradície Vít Hrdoušek a vedúci miestneho  mužského speváckeho zboru Jozef Durna. V Tvarožnej Lhote sprístupnili Múzeum oskoruší, kde si možno strom, alebo aspoň výrobky z jeho plodov a mimoriadne ťažkého dreva zakúpiť. Každú jar sa tu koná pod patronátom tohto zboru i akcia Slávnosť oskoruší. Ak pôjdete okolo ste vítaní.

Na jeseň táto lokalita patrí vinohradníctvu - slávnostiam vinobrania, burčáku a nakoniec ochutnávke mladých vín na obľúbených vinných cestách. Hádam nikto nedá dopustiť na dobré české a slovenské víno. K pôsobivým atrakciám určite patrí strážnický skanzen, kde si medzi iným možno prezrieť areál zachovaných vinohradníckych stavieb. Určite nemožno vynechať vinársky areál v časti obce Petrov-Plže. Je skutočne impozantný a navodzuje atmosféru Tolkienovho Hobitína. Už z okienka vlaku vidieť bohato zdobené modrobiele stavby v typickom slohu selského baroka. "Skliepok" Pavla Tomanovského patrí k tým najkrajším a najstarším. Nečudo, že práve v jeho priestoroch sa natáčal legendárny filmový seriál Slovácko sa nesoudí - časť Hody s nezabudnuteľným Jozefom Kronerom, Oldřichom Velenom a Michalom Dočolomanským.

Kým na Strážnicku sa rodí predovšetkým biele víno, na slovenskej strane má svoju tradíciu červené víno. "Skalický rubín" túto vinohradnícku oblasť priam preslávil. Práve jemu sa venuje mladý vinár z 3. generácie vinárskej rodiny, ktorý hospodári na najstaršej z miestnych viníc - Vysoké pole. Spolu s rodinou zasvätil svoj život vínu a udržiavaniu tradičnej kvality skalického vína.

Keď už sme zabrúsili do sveta chutí a vôní, žiaden gurmán nemôže odísť zo Skalice bez čerstvého trdelníka. Ak sa mu teda ujde a vopred si ho objedná, pretože pravý skalický trdelník sa pečie len tu - v priestoroch františkánskeho kláštora na dve smeny. A hneď sa po ňom zapráši. Vlastne, ani sa nestihne, pretože naň je čakacia listina. Nečudo, pečie sa tradičným spôsobom na ohni podľa pôvodnej receptúry. Autentickosť svojej chuti si spolu so skalickým rubínom istí ochrannou známkou chráneného označenia pôvodu.

Medzi lokálne jedinečnosti určite ešte patrí modrotlačiarenská dielňa v Strážnici. Dielňa Jochových bola založená v roku 1906 a zásobovala modrobielou metrážou okolie moravských a slovenských regiónov Strážnicka, Horňácka a skalického Záhoria. Dnes tu pôsobí ako najmladšia modrotlačiarka Gabriela Bartošková, v poradí už piata generácia modrotlačiarskej rodiny. A keďže dnes vzrastá záujem o veci tradičné, aj modrotlač sa teší znovuobjaveniu medzi širšou verejnosťou. Dokonca v roku 2018 bola zapísaná na zoznam svetového dedičstva UNESCO.

Celá fotogaléria